Alfabeter
Alfabeter is een stichting die online-lesmateriaal ontwikkelt voor laaggeletterde volwassenen
. Er zijn twee onderdelen: Alfabeter Lezen en Alfabeter Schrijven. Elk van de programma's omvat ongeveer 100 afleveringen en heeft een totale doorlooptijd van ongeveer 80 - 100 uur. Er worden steeds nieuwe modules ontwikkeld, zoals 'Reizen met de OV-chipkaart'.

Basisvaardigheden
Deze website van CINOP is een kennisplatform en bundelt expertise op het gebied van basisvaardigheden. De gegevens zijn zowel interessant voor professionals en beleidsmakers als studenten of scholieren.

Stichting Belangenbehartiging Alfabetisering
Zelforganisatie van laaggeletterde Nederlandssprekende volwassenen die belangen behartigen, voorlichting geven (o.a. ambassadeurs alfabetisering) en ontmoetingsmogelijkheden organiseren voor de doelgroep.

Stichting Lezen en Schrijven
De stichting Lezen en Schrijven, onder voorzitterschap van prinses Laurentien, zet zich in om de problematiek van laaggeletterdheid bekend te maken in brede lagen van de bevolking. Onder meer worden gemeenten en bedrijfsleven aangesproken.

Productbeschrijving Netnieuws
In dit PDF-document wordt Netnieuws in het kort beschreven. Ook wordt een korte beschrijving gegeven hoe het product het best geïntroduceerd kan worden aan nieuwe gebruikers.

   

 

© NETNIEUWS 2016